Pohjois-Savoon maakunnallinen sotealue

Pohjois-Savoon muodostuu yksi suuri maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä hallituksen sote-linjausten mukaisesti. Se kokoaa yhteen kaikki nykyiset palvelujen tuottajat ja erilaiset tuotantotavat. Jatkosuunnitelmatyö ns. Posoten ylösajossa on käynnistynyt.

Perussuomalaiset ovat pitäneet tärkeänä sitä, että sote-tuottajat ja yksiköt täsmentyvät neuvottelujen myötä palvelemaan koko maakuntamme asukkaita. Sote-valmistelun eri toimielimissä ja tulevassa hallinnossa tulee huolehtia riittävästä kuntien äänen kuulumisesta ja siitä, että tuotannon valmisteluun liittyvässä työryhmätyössä tulee esille maakuntamme parhaat käytännöt, asiantuntijuus ja tuotanto-osaaminen. On myös tärkeää, että maakuntamme parlamentaarinen edustuksellisuus ja vuorovaikutus suhteessa Sosiaali—ja terveysministeriön ohjaukseen on vahvaa.

Ja mikä tärkeintä. Perussuomalaiset haluavat varmistua siitä, että ennaltaehkäisevät, korjaavat, hoitavat, kuntouttavat ja muut sote-palvelut toimivat aina erikoissairaanhoitoon saakka verkostoituneesti ja porrastetusti ja lähipalvelujen osalta matalan kynnyksen palveluina siten, että maakuntamme palveluissa toteutuu riittävä saatavuus ja saavutettavuus. Ja, että potilas-asiakkaalla kuntalaisena on selkeä ja mahdollisimman suora palautekanava tuotantoon ja hallintoon.

Sote-kuntayhtymän tuotannon toimintamallit ja hallinto- ja organisaatiomallit täsmentyvät vuoden 2016 aikana neuvotteluissa. Perussuomalaiset korostavat valmisteluvaiheessa sitä, että palvelujen käyttäjät, henkilöstö ja kuntapäättäjät saadaan riittävällä tavalla mukaan tähän kehittämistyöhön ja, että julkisen soteyhtiön tulevassa hallinnossa kuntien ja palvelutuotantoalueiden ja yksiköiden ääni saadaan riittävällä tavalla kuuluviin ottaen huomioon myöskin puolueiden voimasuhteiden mukainen edustuksellisuus päätöksenteossa soten eri toimielimissä.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa