Perussuomalaiset yhteisen sateenkaaren alle

2.2.2011

PERUSSUOMALAISET YHTEISEN SATEENKAAREN ALLE

Tervetuloa Sisä-Savon Perussuomalaisten ensimmäiselle päivityksen ja rakentelun alla olevalle, kotisivulle. Yhdistyksien luvatussa maassa – Suomessa, tulet samalla tervehtineeksi sivullamme vieraillessa yhtä Suomen ja Sisä-Savon tuoreimmista yhdistyksistä. Paikallisyhdistyksemme perustava kokous nimittäin pidettiin 29.1.2011 Rautalammilla. Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon perussuomalaiset kokivat tarpeelliseksi alueellisen yhteistyön lisäämisen tilanteessa, jossa sekä kuntien palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kuntien peruspalvelujen ja kuntien palveluvarustuksen riittävyys ja laatu ovat jatkuvasti eri tahojen tarkastelun kohteena.

Koemme, että verkostoitumalla ja lisäämällä sisäsavolaista yhteistyötä, voimme yhdessä omalta osaltamme hidastaa tai pysäyttää palvelukatoa alueeltamme. Palvelujen kehittäminen ja sopeuttaminen voi mielestämme suuntautua Sisä-Savon sisälle, sen sijaan, että palvelut siirtyvät maakunnalliselle tasolle ja alueelta pois.

Valtion Tuottavuusohjelma, Paras-hanke eli kunta- ja palvelurakenne- uudistus puitelakina ohjaavat ja saneeraavat voimakkaasti Suomen kunta- ja palvelurakenteita. Osittain tässä on menty myös kuntien itsemääräämisoikeuden alueelle. Kuntien ei tarvitsisi tehdä näinkin voimakkaita ylikunnallisia tai maakunnallisia palvelurakenteisiin kohdistuvia raskaita ratkaisuja ”pakotettuina”. Puitelakia voi tulkita joustavamminkin – Jos tahtoa on.

Lainsäätäjä ja valmistelija ei aina ole – etenkään kansan mielestä viisas. Tämän ovat osoittaneet niin Paras –puitelaki, Paska-laki (Laki haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä), kuin vaikkapa aselain uudistuskin. Jätevesiasetuksella puututaan haja-asutusalueilla alle 10 % osuuteen kokonaiskuormituksesta. Maa- ja metsätalouksien noin 90 % kuormitusosuudesta ei lainsäätäjä ole halkonut sanaakaan? Tarkoituksena on ilmeisesti maaseudun ihmisten ja haja-asutusalueilla omissa kodeissaan viihtyvien, luontoa ja ympäristöä muutoinkin kunnioittavien ”pienikakkaisten” ihmisten taloudellinen kyykyttäminen ja maaseudun alasajo.

Eikö totuus ole kuitenkin se, että kuntien palveluista kuntalaisen tasolla vastaavat tuntevat kuntalaisensa ja kuntalaisen ongelmat. Kuopiossako ratkaistaan Sisä-Savon asiakkaiden asiat ja ongelmat? Onko tavoitteena eriarvoinen Itä-Suomi, jossa maakuntaviranomainen värittömänä, hajuttomana ja mauttomana, paperinkalpeana byrokraattina ratkaisee jopa yli 100 kilometrin etäisyydellä olevan kuntalaisen asian tai ongelman – ikään kuin tuomioistuimessa kansliapäätöksenä.

Paras –puitelain mukainen järjestämisvastuun siirtäminen tarkoittaa sitä, että pienet kunnat eivät voi päättää kuntalaistensa saamista palveluista, mutta maksavat kustannukset. Palvelut heikkenevät ja siirtyvät etäämmälle. Päätäntävalta siirtyy etäämmäs ja jopa kuntien valtuustojen ulottumattomiin. Tällainen kehitys on sisäsavolaisittainkin kuntien itsemääräämisoikeuden, kuntalain ja kuntalaisten näkökulmasta jopa perustuslain vastaista. Kunta – ja palvelurakenteissa ollaan tekemässä raskaita rakenteellisia ratkaisuja, jotka voidaan jo nyt suunnitteluvaiheessa nähdä järjenvastaisina harharetkinä.

Sisä-Savon Perussuomalaiset puolustavat Sisä-Savon ja maaseudun ihmisten oikeutta saada veronkannon vastineeksi suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan oleellisesti kuuluvia julkisia peruspalveluja kohtuullisella saatavuudella ja saavutettavuudella suhteessa palveluetäisyyteen ja palveluviiveisiin.

Sisä-Savon Perussuomalaiset taistelevat näiden arvojen puolesta. Eikä luovuteta!

Risto Simonen, PS, k.valt.

Kirjoitettu 21.1.2015

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa